E-parduotuvės taisyklės

PREKIŲ ĮSIGIJIMO NAUDOJANT ELEKTRONINIO RYŠIO PRIEMONES E-PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes https://www.zalisprendimai.lt/shop/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Žali sprendimai“, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Pirkimo pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti pirkėjui nuosavybės teise Prekę, esančią pirkinių krepšelyje, o Pirkėjas įsipareigoja prekę priimti ir sumokėti šalia prekės aprašymo nurodytą sumą.

2.3. Sudaryta Sutartis yra saugoma pardavėjo https://www.zalisprendimai.lt/ duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, laikydamasis šiose  Taisyklėse ir e-parduotuvėje  nustatytos tvarkos.

3.1.2. atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos (grąžinimo sąlygas, kurios yra sudedamoji  šių Taisyklių dalis), išskyrus:

3.1.2.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3.1.2.2.  sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3.1.2.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.1.2.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.1.2.5.sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

3.1.2.6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

3.1.2.7. dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

3.1.3. Sutarties 3.1.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:

3.1.3.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

3.1.3.2. prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama;

3.1.3.3. prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.1.3.4. pirkėjas pateikia prekės įsigijimo dokumentą;

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti šalių sutartu laiku pristatytą Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamą prekę bei po patikrinimo pasirašyti Prekės gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį). Prekių pristatymo kainos nurodytos skyriuje „Prekių pristatymo sąlygos“.  Už prekes Pirkėjas sumoka, atlikdamas mokėjimą iš bet kurio banko į Pardavėjo sąskaitą per Paysera sąsają.

4.1.4. patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama per nuorodą elektroninėje parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.1.5. tuo atveju kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta pirkėjo prekių grąžinimo teise, pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

4.1.6. neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei Pirkėjas praranda savo slaptažodį, privalo nedelsiant apie tai informuoti pardavėją e-parduotuvėje skyriuje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu;

4.1.7. jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, nurodyti registracijos formoje, pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

4.1.8. pirkėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo-pardavimo taisyklėmis e-parduotuvėje ir įsipareigoja jų laikytis;

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje.

4.2. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. atsiradus ypatingoms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti prekių pardavimo e-parduotuvėje veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui;

5.1.2. sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

5.1.3. vienašališkai pakeisti šias taisykles.

5.2. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1.1. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

6.1.2. pristatyti prekę Pirkėjui Sutartyje nurodytu terminu į Sutartyje nurodytą vietą;

6.1.3. pristatyti prekę, atitinkančią prie prekės aprašymo nurodytą prekės būklę ir prekių kiekį, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

6.1.4. jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 30 dienų, jeigu pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą;

6.1.5. kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Jei pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus;

6.1.6. prisiimti prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės perdavimo Pirkėjui momento;

6.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

6.1.8. laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

6.1.9. garantuoti prekių kokybę.

7. PREKĖS PERDAVIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS

7.1. Prekė pristatoma ir perduodama pirkėjui šia tvarka:

7.1.1. Prekė (pristatoma/perduodama) Pirkėjui per 2-7 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.1.2. Prekė Pirkėjui pristatoma ir perduodama Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.1.3. Užsakytą prekę Pirkėjas fizinėje parduotuvėje (Vilniaus g 14A, Kaniūkai) atsiimti gali per 2 – 4 darbo dienas, kitaip užsakymas laikomas negaliojančiu ir yra atšaukiamas.

7.1.4. Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita. Prekių pristatymo įkainiai pateikti skyriuje „Prekių pristatymo sąlygos“.

7.1.5. Prekę Pirkėjui pristato Pardavėjo įgaliotasis atstovas.

7.1.6.  Pirkėjas Prekės priėmimo metu privalo patikrinti prekės kokybę. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pastebi tam tikrus pristatytos prekės neatitikimus, jis privalo juos pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirašė važtaraštį be pastabų, laikoma, kad prekė atiduota tinkamos kokybės, pirkėjas pretenzijų neturi.

7.1.7. Prekė laikoma perduota nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje ar kitame dokumente.

7.1.8. nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo — priėmimo momento.

7.1.9.   prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Prekę perėjimo momento.

8. PREKĖS KOKYBĖ

8.1. Parduodamų prekių kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turi atitikti Sutarties sąlygas, o jeigu Sutartyje nėra nurodymų — įprastus reikalavimus.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojimo monitoriaus ypatybių.

8.3. Tais atvejais, remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8.4. Prekei taikomas toks garantinis laikotarpis, kokį nustatė prekės gamintojas. Pardavėjas turi  teisę sutrumpinti garantinį laikotarpį ar jo netaikyti, jei apie tai informacija pateikiama iki pirkimo. Jei per garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, Pirkėjas per 7 dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui. Gavęs pranešimą, pardavėjas per 7 dienas privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke ar pašalinti trūkumus arba atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas trūkumams pašalinti arba pradėti derybas dėl trūkumus atitinkančio Prekės kainos sumažinimo.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalys įsipareigoja:

9.1.1. tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

9.1.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.1.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.1.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už trečiųjų asmenų, kurie naudojasi šiais duomenimis, veiksmus.

9.1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors toki galimybė jam buvo suteikta.

9.1.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per nuorodas, esančias Pardavėjo e-parduotuvėje.

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

10.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

10.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

10.4. Pažymėdamas varnele punktą „Sutinku gauti naujienas el.paštu“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

10.5. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

10.6. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

11. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje Pagalba nurodytu adresu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3. Šiuo Pirkėjas patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir padarinius ir priėmė ją kaip atitinkančią jos tikslus.